Végfelhasználói lincencszerzõdés

Ez a végfelhasználói lincencszerzõdés ("EULA") egy érvényes megállapodás Ön és a Han-Soft között, mely magában foglalja a számítógépes programot és magában foglalhatja az ehhez kapcsolódó media, nyomtatott anyag, és online vagy elektronikus dokumentációt (a továbbiakban "SOFTWARE TERMÉK").

Azzal, hogy telepíti, másolja, vagy más módon használja a SOFTWARE TERMÉKET, elfogadja az alábbiakban leírt feltételeket. Ha nem ért egyet a feltételekkel, ne telepítse vagy ne használja a SOFTWARE TERMÉKET; ugyanakkor a vásárlás helyére visszaszolgáltathatja a terméket és a vásárlás teljes összegét visszakapja.

SOFTWARE TERMÉK LICENSZ

A SOFTWARE TERMÉK szerzõi jogok és nemzetközi egyezmények által, valamint más szellemi termékre vonatkozó törvények és egyezmények által védett. A SOFTWARE TERMÉK licenszelt, maga a termék nem képezi az eladás tárgyát.

 1. LICENSZ JOGOK

  Ez az EULA a következõ jogosultságokat adja Önnek:

  • Telepítés és használat.

   A SOFTWARE TERMÉK PRÓBA verziót mennyiségi korlátozás nélkül telepítheti és használhatja.

  • Reprodukálás és terjesztés.

   A SOFTWARE TERMÉK PRÓBA verziót mennyiségi korlátozás nélkül reprodukálhatja és terjesztheti, amennyiben minden egyes másolat teljes és igazi másolat, beleértve a szerzõi jogi és kereskedelmi jogi megjegyzéseket, és mellékelve van hozzá ez az EULA. A SOFTWARE TERMÉK PRÓBA másolatai önállóan, vagy az Ön termékével együtt is terjeszthetõ.

  • Vásárlás.

   Ön használhatja a regisztrált SOFTWARE TERMÉKET annyi számítógépen, amennyire Ön a licenszet megvásárolta, ahogyan az a számlán vagy eladási bizonylaton látható. Ha a SOFTWARE TERMÉK hálózati szerverre vagy más tároló eszközre van telepítve, minden egyes számítógépre, amelyik a SOFTWARE TERMÉKET használja, meg kell vásárolni a licenszet. A SOFTWARE TERMÉK licensz nem osztható meg különbözõ számítógépek váltakozó használata esetén sem. A számítógép elsõdleges felhasználója, amelyikre a licensz meg lett vásárolva, készíthet egy másolatot a SOFTWARE TERMÉKRÕL a hordozható számítógépére. Továbbá készíthet egy másolatot mentési és archiv célokra. Egyéb esetekben sem egészében, sem részleteiben nem szabad másolatot készíteni a SOFTWARE TERMÉKRÕL. Ön nem ruházhatja át a megvásárolt licensz jogokat.

 2. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA.
  • A komponensekre és a forráskódra vonatkozó korlátozások.

   Ön terjesztheti a végfelhasználói applikációkkal a runtime csomagokat. Ugyanakkor nem terjesztheti a könyvtárakat olyan módon, ami direkt programozási hozzáférést tesz lehetõvé a SOFTWARE TERMÉKHEZ, vagy ami a SOFTWARE TERMÉKKEL bármilyen módon versenyhelyzetet tesz lehetõvé. A végfelhasználó termékekhez lehetõleg csatolja ezeket a könyvtárakat. Ugyanakkor nem publikálhatja vagy teheti elérhetõvé a licenszelt forráskódot az Ön szervezetén kívül. Módosíthatja a forráskódot igény szerint a saját software termékéhez, de a kód csak a lefordított software elkészítéséhez használható fel. A softwarebe épített saját licenszelt forráskódunk nem teheti lehetõvé a programozható hozzáférést, vagy a termékünkkel való versenyhelyzet kialakítását.

  • Visszafejtési, visszafordítási korlátozások.

   Ön nem fordíthatja vagy fejtheti vissza a SOFTWARE TERMÉKET, csak és kizárólag olyan mértékben, amennyire az ezzel foglalkozó jogszabályok azt engedélyezik.

  • Komponensek szétválasztása.

   A SOFTWARE TERMÉK önálló termékként van licenszelve. A komponens részeket nem szabad szétválasztani több gépen történõ használat céljára.

  • Software átadása.

   Ön átadhatja az EULA által biztosított valamennyi jogát, ha a kedvezményezett elfogadja ennek az EULA-nak a feltételeit.

  • Érvénytelenítés.

   Egyéb jogokra történõ tekintet nélkül ennek a software-nek a szerzõje semmisnek tekinti a szerzõdést, amennyiben Ön nem tartja be az EULA által megadott feltételeket. Ebben az esetben Önnek a SOFTWARE TERMÉK minden komponensét és másolatát meg kell semmisítenie.

  • Terjesztés.

   A SOFTWARE TERMÉK nem adható el, vagy csatolható egy másik termékhez vagy csomaghoz, amely ennek a SOFTWARE TERMÉKNEK a felhasználása által kíván elõnyhöz jutni. A regisztrált SOFTWARE TERMÉK nem csaatolható ingyenes vagy non-profit termékhez vagy csomaghoz.

 3. COPYRIGHT.

  Minden cím és szerzõi jog a SOFTWARE TERMÉKET illeti (beleértve, de nem kizárólagosan minden képet, fotót, animációt, videót, audiót, zenét, szöveget és "appletet", ami a SOFTWARE TERMÉKBE be van építve), a kísérõ nyomtatott anyagok és a SOFTWARE TERMÉK bármilyen másolata a szerzõ tulajdona. A SOFTWARE TERMÉK szerzõi jogok és nemzetközi egyezmények által védett. Éppen ezért úgy kell kezelni ezt a SOFTWARE TERMÉKET, mint bármilyen, a szerzõi jog által védett anyagot, kivéve, hogy telepítheti a SOFTWARE TERMÉKET egy számítógépre, amennyiben az eredetit kizárólag mentési és archiválási célokra tartja meg.

EGYÉB

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel ezzel az EULA-val kapcsolatban, vagy amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot ennek a software-nek a szerzõjével bármilyen okból kifolyólag, kérjük vegye fel vele a kapcsolatot az EULA alján található email címen keresztül.

LIMITÁLT GARANCIA

 1. NINCS GARANCIA.

  A software szerzõje semmilyen garanciát nem vállal a SOFTWARE TERMÉKHEZ. A SOFTWARE TERMÉK és bármilyen, ahhoz kapcsolódó dokumentáció úgy biztosított, "ahogy van", bármiféle akár hallgatólagos, akár kifejezett garancia nélkül, beleértve - korlátozás nélkül - a benne foglalt garanciákat, kereskedelmi lehetõségeket, egyéni célra történõ alkalmasság vagy jogsértés elkerülésének esetét. A SOFTWARE TERMÉK használatából adódó kockázat minden esetben a felhasználót terheli.

 2. A KÁROKÉRT FELELÕSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

  Semmilyen esetben sem felelõs a software szerzõje bármilyen kárért (beleértve - korlátozás nélkül - üzleti profit elmaradása, üzlet megszakadása, üzleti információk elvesztése, vagy bármilyen egyéb anyagi veszteség), amit a termék használata, vagy használatra való alkalmatlansága okoz. Még akkor sem, ha a software szerzõje figyelmeztetve lett ilyen károk lehetõségére. Mivel néhány állam/joghatóság nem teszi lehetõvé konzekvens vagy véletlen károknak a kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre.

Kapcsolat

Kérjük, küldjön email-t a sales@han-soft.com email címre.